oorzaak anorexia Ziekten vanuit de Kern behandelen

Werkelijk genezen op een dieper, Lichamelijk - en Psychisch Ziels niveau  

 Praktijk voor Lichaam & Ziel      Kootwijkerbroek (gem. Barneveld)

Op zoek naar genezing en de oorzaak van je gezondheidsproblemen?

Wat is gezondheid? Praktijk voor Lichaam & Ziel ( in het kort)

Gezondheid wordt bepaald door een evenwichtige balans tussen lichaam en ziel. Om gezond te kunnen zijn, heeft het lichaam gezond voedsel nodig, en zal de ziel  een vorm van geluk of tevredenheid moeten kunnen ervaren. Gezonde mensen zijn vaker tevreden of gelukkig, en leven meer vanuit vertrouwen. Zieke mensen zijn vaker ontevreden, ongelukkig, en leven meer vanuit angst.

De diagnose
Ik ga op zoek naar de Kern oorzaak van je ziekte. Aan de hand van meestal verschillende lichamelijke klachten. Dit in combinatie met jouw ziel, hoe je in het leven staat, en hoe je met het leven omgaat, stel ik vervolgens een diagnose. Ik heb een sterk intuitief talent, waarbij ik uit ervaring heb ondervonden dat ik direct  "de vinger op de zere plek" kan leggen.

kern gezond

De behandeling
Misschien klinkt het wat vreemd, maar de behandeling richt zich in eerste instantie niet op je ziekte en uiterlijke lichamelijke klachten. ( bij ernstige gezondheidsklachten is een therapie wel noodzakelijk*). Niemand wordt ziek op het moment dat je jezelf op en top fit en gezond voelt. Dus op weg naar genezing begin ik bij de basis, daar liggen de diepere oorzaken van je ziek zijn, dus daar begint ook het herstel proces.

Op Lichaams niveau : Genezende en gezonde voeding. En wat veelal vergeten wordt, is op een passende wijze jezelf ontdoen van afval en gifstoffen.  De grootse oorzaak van westerse ziekten is een tekort aan bouwstoffen, en teveel afvalstoffen. Je gaat je direct emotioneel beter voelen als je deze stappen stap voor stap kunt gaan zetten.


Op Ziels niveau: Op welke vlakken is je levenswijze verandert waardoor je nu ziek bent geworden? En ik zal niet alleen maar zeggen" doe maar rustiger aan en neem meer rust " Zo eenvoudig werkt dat niet. Je zult zeggen; Nee, dat kan niet, ik kan me niet permiteren ziek te zijn, ik heb de zorg voor kinderen, werk etc. Om dat op te lossen is het nodig naar je zelfbeeld en de diepere vaak onbewuste overtuigingen te kijken. Bijv. te lage eigenwaarde, weinig zelfvertrouwen, of vertrouwen in het leven. Of je offert je op voor een ander, ten koste van je Zelf. Je loopt daarmee op langere termijn het risico, er niet voor die ander te kunnen zijn, omdat je jezelf hebt uitgeput.

*Een therapie kan wenselijk of noodzakelijk zijn om bij ernstige klachten uit de vicieuze cirkel te te kunnen komen.

 
Algemeen
Ziekte en gezondheids problemen, het kan je hele leven ontwrichten. Je hebt mogelijk veel ondernomen, regulier of alternatief, maar je boekt onvoldoende of geen vooruitgang. Waarschijnlijk heb je nu een andere benadering nodig, dan geeft deze site je misschien een andere kijk op jezelf en je gezondheid. Of je bent opgegeven door de geneeskunde, er word je verteld “ je moet er maar mee leren leven” of nog erger ” je bent ongeneeslijk ziek
 
Jouw totale wezen en gezondheid staat centraal, en een passende therapie kan daarop aansluiten
Het is van groot belang om bij het fundament of de kernoorzaak van jouw gezondheids-problemen te starten, zodat je daadwerkelijk het genezingsproces in gang kan zetten. Daaropvolgend kan de behandeling starten, en niet andersom.
 
Iedere mens is uniek, iedere zieke is uniek
Lichaam en ziel zijn één, dus op beide terreinen kun je de uitingen of oorzaken van je ziek zijn vinden. Het is dus mogelijk om jouw ziekte op Lichaamsniveau, Zielniveau  of op Ziels-en Lichaamsniveau te behandelen. De keuze is afhankelijk van het ziektebeeld, de aard van de ziekte, en de wijze waarop jij in het leven staat.
 
Genezen op lichaamsniveau
Hierbij focussen we voornamelijk op het stimuleren van het zelfgenezend vermogen van je lichaam. Bijvoorbeeld voor het genezen van kanker, zijn er meerdere zeer krachtige geneesmethoden voorhanden om te kunnen genezen, zonder je al te bewust bezig te gaan houden met de psychologische oorzaken van je ziekte. Het doormaken van het ziekteproces op zich heeft meestal al invloed op ons bewustzijn. Ook hier is veel mogelijk, bijvoorbeeld; reinigingskuren voor organen, bijv. lever en galblaas, drinken van levend water, reinigende en genezende voedings-diëten, tekorten aanvullen d.m.v. voedingssupplementen. De aura genezen of reinigen door middel van energetische therapieën bijv. bio-resonantie therapie. Het energetisch reinigen en/of ioniseren van de leefruimten. Geopatische belastingen neutraliseren. Etc.
voeding
Genezen op lichaams- en zielsniveau
Vanuit een zo breed mogelijke visie op jouw gehele leven gaan we, ook met behulp van intuïtie of “innerlijk weten” heel aards op zoek naar jouw specifieke persoonlijke oorzaak of oorzaken van je ziek-zijn, d.w.z. scannen op alle levensgebieden.
 
Een eventuele therapie op lichaamsniveau kunnen we voorafgaand, of daarop volgend inzetten om het genezingsproces lichamelijk en of geestelijk te ondersteunen afhankelijk van de aard van je gezondheids- problemen.
 
Dus eerst de kern oorzaak van jouw ziek-zijn onder ogen gaan zien. Naast de uiterlijke of lichamelijke symptomen van je ziekte gaan we dus ook het psychische energie lek, ( datgene wat zich ten gevolge van jouw overtuigingen concreet in jouw dagelijks leven heeft gemanifesteerd, en door jou wordt geleefd) bewust  maken. Anders geformuleerd: Wat is de boodschap van je Ziel?.... wat vraagt je Hart van je?....... Vervolgens kun je een transformatie in jou leven gaan doorvoeren, héél aards door concrete veranderingen in je levenswijze of leefpatronen door te gaan voeren.
 
Vanzelfsprekend bestaat er geen vastomlijnd plan, waar het om gaat is dat je zowel tot stappen komt om destructieve elementen uit je leven om te buigen, en tevens je fysieke lichaam te ondersteunen in het genezingsproces.
 
Deze website nodigt je dus uit om weer vertrouwen te krijgen in je genezingsproces, en niet op te geven, ook al ben je nog zo ziek. Ik nodig je uit om gebruik te maken van diepgaande en veelomvattende genezingsmogelijkheden, om kernachtig aandoeningen en chronische ziekten te behandelen, en de oorzaken daarvan op te lossen.
Lees  meer bij onderwerp Visie