oorzaak anorexia Ziekten vanuit de Kern behandelen

Werkelijk genezen op een dieper, Lichamelijk - en Psychisch Ziels niveau  

 Praktijk voor Lichaam & Ziel      Kootwijkerbroek (gem. Barneveld)

Oorzaken Anorexia; Een verstoring in je biochemie vanuit je darmen

anorexia kliniek

Anorexia en aanverwante stoornissen

Hebben naast psychische factoren, verband met nutriënten tekorten waardoor biochemische verstoringen in de hersenen zich onvoldoende kunnen herstellen. Een verstoorde darmflora en voedingspatronen liggen hieraan ten grondslag. Het voeden van de hersenen op een dieper, oorzakelijk en lichamelijk niveau (de fundering) levert, met name bij ernstige eetstoornissen, een positieve  bijdrage aan het genezingsproces.

Voor meer informatie, klik op deze link www.anorexia-eetstoornis.nl

Algemeen

Helaas is er nog zeer weinig algemeen bekend over de oorzaken van eetstoornissen zoals  Anorexia Nervosa / Boulimia. In Zweden wordt ervan uitgegaan dat een eetstoornis hoofdzakelijk een lichamelijke oorzaak heeft, ook wel genoemd de Zweedse Methode of Mandometer methode.

In de Nederlandse klinieken worden eetstoornissen voornamelijk psychisch behandeld, en op het moment dat de persoon een zeer laag lichaams gewicht  heeft, zijn de psychische gevolgen navenant. In ernstiger situaties, wat valt af te leiden uit bijkomende andere fysieke symptomen, zijn er op lichamelijke niveau ernstige mineralen en aminozuren tekorten, o. a. zink, opgetreden. Na het onderkennen en aanvullen van deze tekorten kan het herstelproces van de darmen, en de psyche plaatsvinden. Genezing kan dan in een veel sneller tempo plaatsvinden, t.o.v de traditionele behandeling en langdurig lijden wordt zo beperkt.

Anorexia " Nervosa "

Nervosa duidt op nerveus, en dan wel langdurige stress factoren en dit kan zowel lichamelijke als geestelijke of emotionele stress zijn, welke er toe bijdragen dat er mineralen en overige tekorten ontstaan.

Kenmerken  eetstoornis

Symptomen zoals verstoringen in de menstruatiecyclus, buikpijnen, concentratie stoornissen en depressieve klachten (ca. 50 % van de gevallen),en een verstoorde smaak in de mond, duiden op ernstige tekorten aan mineralen e.d . Dit is een complex samenhangend geheel waarbij veel processen zijn betrokken, spoorelementen, enzymen, hormonen, vitaminen, en aminozuren. 

Leeftijdsgroep is geen toeval

Het is geen toeval dat een eetstoornis veel jonge vrouwen treft in de leeftijdscategorie van 14 tot 18 jaar. Tieners in hun seksuele ontwikkeling, waarbij het geslachtshormoon oestrogeen wordt aangemaakt, en onder invloed van dit hormoon, kan het lichaam minder goed zink en andere stoffen uit de voeding opnemen. Dit is dus vaak het moment waarbij de tekorten nog verder oplopen en anorexia ontstaat!

Deze tekorten hebben een directe invloed op de darmen en vervolgens weer op de hersenen, welke energetisch ook sterk met elkaar zijn verbonden.

Hoe kun je anorexia effectief en definitief genezen?

Een behandeling thuis of vanuit een kliniek, dient in eerste instantie gericht te zijn op het lichamelijk herstel, dus toedienen supplementen en passende voeding t.b.v genezing van de darmen en darmflora. Vervolgens aandacht voor psychische oorzaken voorafgaand aan de ziekte, bieden de meest effectieve kans op genezing. 

Ik ga ervan uit dat het voorstadium van de eetstoornis een psychische oorzaak heeft, d.w.z. dat stressfactoren, en het niet kunnen verwerken of uitten van emoties of traumatische ervaringen ertoe hebben geleid dat het eten uiteindelijk problematisch werd.

(Eten is emotie, je herkent dit heel goed bij zeer jonge kinderen, als er op de een of andere manier iets op emotioneel gebied even niet lekker zit, weigeren ze te eten, totdat de situatie weer harmonieus is geworden.)

Bij het langer voortduren van de ziekte, en bijbehorend gewichtsverlies, is er sprake van toenemende dwangmatige gedachten. Deze gedachten worden op lichamelijk niveau deels gevoed door verstoringen vanuit de hersenen, onder invloed van een toenemende darm problematiek. Dit kan, zonder dat deze darmproblemen merkbaar zijn. Het psychisch niet willen eten gaat gelijktijdig samen met het op lichamelijk niveau niet kunnen eten. Op geestelijk en energetisch niveau kunnen er hele andere dingen aan de hand zijn. Het horen van stemmen en/of dwangmatige gedachten kunnen een ook gevolg zijn van negatieve energieën of entiteiten die zich aan of in de aura vastkleven, en/of een gevolg zijn van traumatische ervaringen. Je kunt stellen dat datgene wat dwangmatig is, niet van bij je ware Zelf hoort is. Na bewustwording, kan deze geestelijke oorzakelijke component  worden geheeld door bijvoorbeeld door somatische ( =lichamelijke) of andere vorm van traumaverwerking.

Samengevat wijs ik je de weg, in de brede waaier van mogelijke behandelingen, om de oorzaken van anorexia stap voor stap, uiteindelijk doeltreffend en kernachtig op te lossen.

Lees ook het onderwerp Oorsprong ziekten